Inspiration is for amateurs (2014)

Impresion de tiposgraficos en papel A4. Edicion de 24

Kansas City Center for Ink & Papers Art, 2014. 

Inspiration is for amateurs

Impresion de tiposgraficos.

20x30cm. Edicion de 24.

2014

Inspiration is for amateurs_2014_thornton